Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Nëntor 2008

 
Përmbledhje e Konferencës për Konferencën e Përgjithshme Gjysmëvjetore të 178-të. 
Mirësevini në Konferencë 
Le Ta Bëjë Me Thjeshtësi 
Shkoni, Pra 
Ju Dini Mjaftueshëm 
Sepse Im Atë Lexoi Librin e Mormonit 
Mbledhja e Sakramentit dhe Sakramenti 
Forca e Pafundme e Shpresës 
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës 
Le të Ndodhë Ç’të Ndodhë, Duaje Atë 
Shërbesa e Engjëjve 
Edhe një Fëmijë Mund të Kuptojë 
Udha 
Ejani në Sion 
Lutuni Kurdoherë 
Nderoni Priftërinë dhe Përdoreni Atë Mirë 
Krahët e Sigurisë 
Të Fitosh Luftën Kundër së Keqes 
Ngrini Atje Ku Ndodheni 
O Ju që Hyni në Shërbim të Perëndisë 
Të Mësojmë, të Bëjmë, të Jemi 
Zemrat Tona Thuren si Një e Vetme 
Kuraja e Krishterë: Çmimi i Qenies Dishepull 
Perëndia i Do dhe i Ndihmon të Gjithë Fëmijët e Tij 
Kthim tek Virtyti 
E Vërteta e Perëndisë do të Ecë Përpara 
Të Gjejmë Gëzim në Udhëtim 
Prova 
Martesa Çelestiale 
Mësimdhënia e Ungjillit – Thirrja Jonë Më e Rëndësishme 
Kthimi në Shtëpi 
Dëshmia si një Proces 
“Besoj Që e Di, Ne e Patëm Shumë të Vështirë” 
Derisa të Takohemi Përsëri 
Plotësimi i Qëllimit të Shoqatës së Ndihmës 
Tempuj të Shenjtë, Besëlidhje të Shenjta 
Tani Le Të Gëzohemi 
Lumturia, Trashëgimí e Juaja 
Mësime për Kohën Tonë 
Ata na Folën Neve 
TREGUESI I NGJARJEVE NË KONFERENCË 

LAJME TË KISHËS

Mbyllen Punimet e Konferencës Gjysmëvjetore të 178të
 

LAJME TË KISHËS

Presidenti Monson Njofton Tempuj të Rinj
 

LAJME TË KISHËS

Udhëzimet Burimore Tani Ndahen nga Revistat e Konferencës
 

LAJME TË KISHËS

Plaku Xhei E. Xhensen
 
Presidencitë e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse