Martor special

De ce are Biserica un nume atât de lung?

Vârstnicul M. Russell Ballard

din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Din „Importanţa unui nume”, Liahona, nov. 2011, p. 79-82.

vârstnicul M. Russell Ballard
Tipăreşte Distribuie

  Membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli sunt martori speciali ai lui Isus Hristos.

  Isus Hristos Însuşi a numit Biserica (vezi Doctrină şi Legăminte 115:4).

  Cuvintele Biserica lui Isus Hristos declară că este Biserica Sa.

  Zilele din Urmă arată că aceasta este aceeaşi Biserică ca aceea pe care Isus Hristos a stabilit-o când a trăit pe pământ, dar restaurată în aceste zile din urmă.

  Sfinţilor înseamnă că noi Îl urmăm şi ne străduim să facem voia Lui.

  Membrii noştri au fost numiţi mormoni pentru că noi credem în Cartea lui Mormon, însă noi ar trebui să folosim numele întreg al Bisericii oricând e posibil.

  Ilustraţie de Brad Teare