Tinerii misionari în slujba Bisericii găsesc bucurie în slujire
  Footnotes

  Tinerii misionari în slujba Bisericii găsesc bucurie în slujire

  Vârsticul Ernesto Sarabia a purtat un ecuson negru de misionar în fiecare zi a misiunii sale. Dar responsabilitatea lui a fost diferită de cea a multor alţi misionari – vârstnicul Sarabia a slujit ca tânăr misionar în slujba Bisericii (TMSB) în biroul Misiunii Hermosillo, Mexic.

  „Noi realizăm că poate pentru câţiva dintre tinerii noştri băieţi şi tinere fete, nu ar fi bine să fie nevoiţi să facă faţă rigorilor şi provocărilor unei misiuni cu timp deplin”, a spus vârstnicul M. Russell Ballard din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Dar aceasta, a spus dânsul, nu înseamnă că ei nu pot lua parte la binecuvântările slujirii misionare („Încă unul”, Liahona, mai 2005, p.69).

  Vârstnicul Russell M. Nelson din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli a spus: „Misiunea este un act voluntar de slujire în folosul lui Dumnezeu şi al oamenilor” („Întrebaţi-i pe misionari! Ei vă pot ajuta!” Liahona, nov. 2012, p. 18) şi există multe moduri de oferire a acestei slujiri.

  Pentru cei care sunt scuzaţi în mod onorabil de slujirea unei misiuni de prozelitism cu timp deplin sau pentru cei care trebuie să se întoarcă acasă mai curând, programul TMSB poate asigura experienţe de misiune importante.

  Cerinţele pentru slujire

  Tinerii misionarii în slujba Bisericii (TMSB), trebuie să fie capabili din punct de vedere fizic, mental, spiritual şi emoţional să realizeze sarcinile chemării lor, care le sunt oferite în funcţie de circumstanţele lor.

  Sarcinile TMSB diferă de la 6 la 24 de luni şi pot varia de la slujirea timp de câteva zile pe săptămână la slujirea cu timp deplin. Există ocazii de slujire în cadrul comunităţii, precum şi în cadrul căminului. Sarcinile posibile în programul TMSB includ cercetări cu privire la istoria familie, tehnologia informaţiei, asistenţi la biroul misiunii, lucrători la magazia episcopului şi altele.

  Sprijinul familiei şi al preoţiei

  Părinţii, conducătorii preoţiei şi membrii Bisericii îi pot ajuta pe viitorii TMSB să se pregătească să slujească în misiuni.

  Familia surorii Eliza Joy Young a fost un sprijin puternic pentru ea, conducând-o cu maşina la birourile Bisericii din Sydney, Australia, şi apoi înapoi.

  Vârstnicul Michael Hillam, care lucrează la Centrul de distribuire Hong Kong, a spus: „Învăţătorii de la seminarul meu de dis-de-dimineaţă şi conducătorii Tinerilor Băieţi m-au ajutat să mă pregătesc”.

  Sacrificiul aduce binecuvântări

  Sora Young şi-a sacrificat zilele libere de la serviciul cu jumătate de normă pentru a fi misionară în slujba Bisericii. Ea a spus: „Mă simt mai aproape de Tatăl Ceresc ştiind că Îl ajut”.

  Pe lângă binecuvântările spirituale, o misiune în slujba Bisericii oferă tinerilor misionari ocazii sociale şi profesionale valoroase. „Misiunea mea mi-a arătat că pot să am o slujbă la care nu am nevoie de asistenţă specială”, a spus sora Young. (Ea avusese înainte doar slujbe care necesitau asistenţă specială.)

  Cu toate că nu toţi tinerii adulţi care ar vrea să slujească pot să o facă, se fac mari eforturi pentru a ajuta pe fiecare tânăr adult demn. Tinerii băieţi şi tinerele fete care doresc să slujească în acest fel pot vorbi cu episcopul lor sau cu preşedintele de ramură, care poate găsi ocazii potrivite pentru ei.

  Citiţi mai mult la news.lds.org căutând „tineri misionari în slujba Bisericii”.