Ceea ce credem

Duhul Sfânt ne alină, ne inspiră şi ne mărturiseşte

Tipăreşte Distribuie

  Darul Duhului Sfânt este unul dintre cele mai mari binecuvântări pe care le putem primi în această viaţă, pentru că Duhul Sfânt ne alină, ne inspiră, ne avertizează, ne purifică şi ne îndrumă. El ne poate umple „cu nădejde şi cu iubire perfectă” (Moroni 8:26). El ne învaţă „adevărul tuturor lucrurilor” (Moroni 10:5). Noi primim revelaţie şi daruri spirituale de la Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt. Cel mai important lucru este că noi primim mărturiile despre Tatăl Ceresc şi Isus Hristos prin intermediul Duhului Sfânt.

  Înainte de a fi botezaţi, aţi putut simţi Duhul Sfânt din când în când. Dar numai prin primirea darului Duhului Sfânt după botezul dumneavoastră aţi avut posibilitatea să vă bucuraţi de permanenta tovărăşie a Duhului Sfânt, în măsura în care aţi fost demni. Acest dar a fost dat printr-un deţinător al Preoţiei lui Melhisedec prin aşezarea mâinilor (vezi Faptele Apostolilor 19:6; D&L 33:15). În fiecare zi de Sabat, vă puteţi reînnoi legămintele de la botez când luaţi din împărtăşanie şi primiţi astfel binecuvântarea Domnului că puteţi „avea totdeauna Spiritul Său” cu dumneavoastră (D&L 20:77).

  Duhul Sfânt, care deseori este numit Spiritul, este al treilea membru al Dumnezeirii. Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „Tatăl are un trup din carne şi oase tot atât de tangibil ca şi cel al omului; Fiul, de asemenea; dar Duhul Sfânt nu are trup din carne şi oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era aşa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi” (D&L 130:22).

  „Pentru că Spiritul Domnului nu trăieşte în temple nesfinţite” (Helaman 4:24), noi trebuie să fim demni de tovărăşia Sa. Noi facem acest lucru, printre altele, având gânduri virtuoase, trăind într-un mod cinstit şi căutând să ţinem poruncile.

  După primirea darului Duhului Sfânt, noi putem face multe lucruri pentru a avea influenţa Lui în vieţile noastre:

  • să ne rugăm;

  • să studiem scripturile;

  • să fim demni când luăm din împărtăşanie;

  • să preaslăvim în templu;

  • să vizionăm materiale media corespunzătoare, să folosim un limbaj decent şi să avem gânduri virtuoase.

  Ilustraţii foto Christina Smith, Eve Tuft, Cody Bell şi Matthew Reier