Nosaukums Autors Klausīties Lejupielādēt

2014. gada aprīlis

 
download

Augstākā prezidija vēstījums

Stingri nostiprināts enkurs
President Dieter F. Uchtdorf 
Konference un esSarah Deeks 
Izmetiet savu enkuru 

Apmeklējuma mācības vēstījums

Jēzus Kristus dievišķā misija: Glābējs un Pestītājs
 

Vecās Derības pravieši

Mozus
 

Mūsu mājas, mūsu ģimene

Septiņas dienas līdz Lieldienām
 
Mēs esam Tā Kunga rokasNeil K. Newell 
Īpašie liecinieki liecina par dzīvo Kristu 
Pravieša vārdu uzklausīšanaElder William R. Walker 

Pionieri katrā zemē

Filipīnas: garīgais spēks jūras salās
 
Kā izmantot Glābšanas ieceri, lai atbildētu uz jautājumiemLaRene Porter Gaunt 

Pēdējo dienu svēto balsis

Kā viņas zināja?
Gale Ashcroft 

Pēdējo dienu svēto balsis

Apsolījums deva man cerību
Juliana Fayehun 

Pēdējo dienu svēto balsis

Man bija pietiekami, lai dalītos ar citiem
Brent Fisher 

Pēdējo dienu svēto balsis

Gaidot saullēktu
Julia Wagner 

Jaunie pieaugušie

Ja jūsu acs būs vērsta vienīgi uz Manu godību
Katherine Nelson and Heidi McConkie 

Jauno pieaugušo profili

Pievēršanās un uzupurēšanās Somijā
Melissa Zenteno 

Jaunieši

Vīrieši un sievietes Tā Kunga darbā
Elder M. Russell Ballard 

Jaunieši

Sagatavošanās kalpot, kalpošana, lai sagatavotos
David L. Beck 

Jaunieši

Spēks visu cilvēku svētīšanai
 

Jaunieši

Lai priesterības svētības ienāk tavās mājās
Bonnie L. Oscarson 

Jaunieši

Paļāvība — cienīguma rezultāts
Jeffrey R. Holland 

Jaunieši

Vārti un ceļš
 

Jautājumi un atbildes

Kā man vajadzētu rīkoties, ja skolā tiek uzsākta saruna par tēmu, kas ir pretēja evaņģēlija mācībām, piemēram, par abortu?
 

Jaunieši

Patiesība vai meli?
David A. Edwards 

Bērni

„Tas ir tik viegli, vectēv!”
Elder Enrique R. Falabella 

Bērni

Portera solījums
Carole M. Stephens 

Sākumskola mājās

Ģimene ir galvenā Debesu Tēva plānā
Jan Taylor 
Stiprināt savu ģimeni 

Spoža doma

Spoža doma
Dieter F. Uchtdorf 

Bērni

Akmens pārvietošana
Elder Terence M. Vinson 

Draugi visā pasaulē

Es esmu Drija no Filipīnām
 

Mazajiem bērniem

Domāt par Jēzu
Mabel Jones Gabbott 
Īpašs laiks, lai domātu par Jēzu Kristu 

Līdz mēs atkal tiksimies

Rast cerību nākotnei
Stan Pugsley 

Pravieša portrets

Pravieša portrets