Budskap från första presidentskapet

”Så som jag har älskat er”

Skriv ut Dela
  Father with children

  För en del år sedan berättade en vän som heter Louis något fint om sin vänliga, milda mor. När hon gick bort lämnade hon inte efter sig någon förmögenhet i pengar, utan ett arv av rikedom i fråga om exempel, uppoffringar och lydnad.

  När begravningstalen var sagda och den sorgliga promenaden till begravningsplatsen över, gick de vuxna barnen igenom det fåtal ägodelar som mamman hade haft. Bland dem hittade Louis ett meddelande och en nyckel. Meddelandet löd: ”I hörnsovrummet i lådan längst ner i byrån finns det en liten låda. Den innehåller mitt hjärtas skatter. Den här nyckeln låser upp lådan.”

  Alla undrade vad deras mor hade som var så värdefullt att det hade hållits inlåst.

  Lådan hämtades från sin viloplats och öppnades försiktigt med hjälp av nyckeln. När Louis och de andra gick igenom innehållet i lådan hittade de ett fotografi av varje barn, med barnets namn och födelsedatum. Sedan drog Louis upp ett hemmagjort alla hjärtans dags-kort. Han kände igen sin egen kärva, barnsliga handstil och läste orden han hade skrivit sextio år tidigare: ”Kära mor, jag älskar dig.”

  De blev alla rörda och började tala mjukt med tårfyllda ögon. Moderns skatt var hennes eviga familj. Dess styrka vilade på den stadiga grundvalen ”jag älskar dig”.

  I dagens värld finns det ingen annan plats där den här grundvalen behövs mer än i hemmet. Och ingen annanstans borde bättre exempel ges på den grundvalen än i sista dagars heligas hem, där man har gjort kärlek till kärnan i familjelivet.

  Till de av oss som gör anspråk på att vara lärjungar till Frälsaren Jesus Kristus, gav han den här omfattande uppmaningen:

  ”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

  Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”1

  Om vi vill hålla budet att älska varandra måste vi behandla varandra med medkänsla och respekt, och visa vår kärlek i dagliga gärningar. Kärlek är ett vänligt ord, ett tålmodigt svar, en osjälvisk gärning, ett förstående öra, ett förlåtande hjärta. I hela vår bekantskapskrets synliggör dessa och andra liknande gärningar kärleken i våra hjärtan.

  President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa: ”Kärlek … är krukan med guld vid regnbågens slut. Men den är mer än regnbågens slut. Kärlek är början också, och ur kärleken kommer den skönhet som sträcker sig över skyn en regnig dag. Kärlek är den trygghet som barn gråter efter, ungdomens längtan, det cement som binder äktenskapet samman och den smörjande olja som förhindrar skadliga friktioner i hemmet. Den är ålderdomens frid, hoppets solljus som lyser genom döden. Hur rika är inte de som åtnjuter den tillsammans som familj, vänner, medlemmar och grannar.”2

  Kärlek är kärnan i evangeliet, den mänskliga själens ädlaste egenskap. Kärlek är botemedlet för krassliga familjer, dåliga samhällen och sjuka nationer. Kärlek är ett leende, en vinkning, ett vänligt ord och en komplimang. Kärlek är uppoffringar, tjänande och osjälviskhet.

  Män, älska era fruar. Behandla dem med värdighet och uppskattning. Systrar, älska era män. Behandla dem hedervärt och ge dem uppmuntran.

  Föräldrar, älska era barn. Be för dem, undervisa dem och vittna för dem. Barn, älska era föräldrar. Visa respekt och tacksamhet, och var lydiga.

  Utan Kristi rena kärlek, säger Mormon, ”är [vi] ingenting”3. Min bön är att vi må följa Mormons uppmaning att ”be till Fadern av allt [vårt] hjärta att [vi] må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att [vi] kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, skall bli lika honom.”4

  Undervisa från det här budskapet

  President Monson undervisar om vikten av att visa sann kristuslik kärlek, särskilt i hemmet. Fundera över vad du kan göra för att visa kärlek mot dem du undervisar. Du kan också be dem att samtala om hur de kan visa större kärlek mot varandra. Du kan uppmana dem du besöker att samlas som familj och samtala om hur de kan visa varandra större kärlek. Du kan uppmana dem att välja något av det de pratade om och göra upp planer för hur de kan åstadkomma det som familj. Var och en kan till exempel göra något hemligt tjänande för en annan familjemedlem varje vecka. Be dem att senare fundera över hur kärleken i hemmet ökade när de strävade efter sitt mål.

  Ungdomar

  Be om frid

  Författaren bor i Arizona, USA.

  Mina föräldrar hade ofta möten efter kyrkan och jag brukade passa mina tre yngre bröder och hjälpa dem att laga lunch. De var ofta retliga och hungriga. Om de började bråkade kunde jag oftast lösa små problem lätt. Men ibland var det svårt att få dem att bli sams när de hade börjat bråka eftersom jag själv blev irriterad.

  En eftermiddag var det särskilt svårt för mina bröder att hålla sams. Jag märkte att mina försök att lugna ner dem bara gjorde saker och ting värre eftersom jag var arg. Så jag lagade bara min egen lunch och sa inget mer. Till slut sa jag: ”Jag tänker be. En liten stund kan ni väl vara tysta.” När de hade lugnat ner sig bad jag bordsbön. Innan jag avslutade bönen tillade jag: ”Och snälla hjälp oss att vara fridstiftare.”

  Först verkade de inte ha hört det utan började bråka igen. Jag blev irriterad men jag behövde vara så kärleksfull och lugn som jag kunde eftersom jag just hade bett om att vara det. Efter en minut kände jag mig mycket lugn. Jag åt utan att säga något, och pojkarna slutade bråka efter ett stund. Jag insåg att det lugn jag kände var svaret på en enkel bön. Jag hade bett om att kunna stifta frid, och min himmelske Fader hade hjälpt mig att hålla mig lugn när det var så frestande att bli arg. Jag vet att han verkligen kan ge oss frid.

  Barn

  En riktig skatt

  President Monson berättar om en mamma som hade en speciell låda med skatter. När hennes barn öppnade lådan hittade de bilder av sig själva. Mammans skatt var hennes familj!

  Den riktiga skatten är inte guld eller juveler – det är personerna du älskar. Vilka är det som du älskar? Rita en bild av dem eller skriv deras namn i lådan.

  Visa hänvisningar

   Slutnoter

  1.   1.

   Joh. 13:34–35.

  2.   2.

   Se Gordon B. Hinckley, ”Men störst av dem är kärleken”, Nordstjärnan, aug. 1984, s. 1.

  3.   3.

   Moro. 7:46; se även vers 44.

  4.   4.

   Moro. 7:48.