Noored

Pidada iga päev meeles Issandat

Prindi Jaga
    young man praying and young woman reading scriptures

    Sõbrad, kodused tööd, koolitöö, televiisor – on palju asju, mis nõuavad meie tähelepanu. Kuid iga nädal lubame Taevasele Isale, et peame alati meeles Tema Poega Jeesust Kristust (vt ÕL 20:79).

    President Eyring on öelnud, et me võime teha iga päev valikuid, mis aitavad meil Päästjat meeles pidada. Püüdke seada endale sel kuul eesmärk iga päev Päästjat meeles pidada. Võite teha kalendri ja teha iga päev midagi, mis lähendab teie suhet Temaga. President Eyring mainib asju, nagu pühakirjade lugemine, usuga palvetamine ning Päästja ja inimeste teenimine. Samuti on sobivad tegevused päeviku pidamine, Kiriku koosolekutel osalemine, üldkonverentsi kuulamine, templis käimine, kirikulaulude laulmine ja palju muud. President Eyring lubas, et kui me peame Päästjat iga päev meeles, siis „õnnistused tulevad tasapisi ja varmalt ‥ [ja] vermivad meid tõelisteks Issanda Jeesuse Kristuse jüngriteks”.