Věčná rodina – četba pro studenty
  Footnotes

  Věčná rodina – četba pro studenty

  Poznámka: Nepožaduje se od vás, abyste četli jakékoli doporučené materiály, které nejsou k dispozici ve vašem jazyce.

  Lekce

  Název

  Doporučená četba

  1

  Vznik dokumentu „Rodina – prohlášení světu“

  2

  Proroci a apoštolové slavnostně prohlašují

  3

  Náš božský potenciál

  4

  Rodina a veliký plán štěstí

  5

  Podmínky smrtelnosti

  6

  Rodina je středem plánu Nebeského Otce

  7

  Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem

  8

  Pohlaví a věčná totožnost

  9

  Božské role a zodpovědnosti mužů

  10

  Božské role a zodpovědnosti žen

  11

  Příprava na věčné manželství

  12

  Chrámové obřady a smlouvy

  13

  Povznášejme chrámové uctívání na vyšší úroveň

  14

  Staňme se spasiteli na hoře Sion

  15

  Manželství na věčnost

  16

  Posvátná moc plození

  17

  Přikázání, abychom se množili a naplnili zemi

  18

  Vyživování manželského vztahu

  19

  Zaměřujme se v životě a při vytváření domova na Krista

  20

  Ochraňujme víru a svědectví

  21

  Výchova dětí v lásce a spravedlivosti

  22

  Jak vytvořit úspěšnou rodinu

  23

  Zajištění časných potřeb

  24

  Svobodní dospělí členové Církve

  25

  Používání víry v obtížných rodinných podmínkách

  26

  Budeme se zodpovídat před Bohem

  27

  Prorocká varování týkající se rodiny

  28

  Podpora rodiny jako základní jednotky společnosti