Ježíš Kristus a věčné evangelium – četba pro studenty
  Footnotes

  Ježíš Kristus a věčné evangelium – četba pro studenty

  Poznámka: Nepožaduje se od vás, abyste četli jakékoli doporučené materiály, které nejsou k dispozici ve vašem jazyce.

  Lekce

  Název

  Doporučená četba

  1

  Ježíš je žijící Kristus

  2

  Ježíš Kristus má ústřední význam pro celou historii lidstva

  3

  Jehova a Jeho předsmrtelná služba

  4

  Jehova stvořil zemi

  5

  Ježíš Kristus byl Jehovou Starého zákona

  6

  Předobrazy, nástiny a symboly Ježíše Krista

  7

  Ježíš Kristus – Boží Jednorozený Syn v těle

  8

  Ježíš Kristus naplnil veškerou spravedlivost

  9

  Spasitelův hluboký vliv

  10

  Pojď, následuj mne

  11

  Ježíš Kristus chodil, dobře čině

  12

  Zázraky na stezkách Palestiny

  13

  Ježíš Kristus povolal Dvanáct apoštolů

  14

  Ježíš Kristus je Mesiáš

  15

  Ježíš Kristus ustanovil svátost

  16

  Spasitel usmířil hříchy celého lidstva

  17

  Spasitel trpěl a zemřel na kříži na Kalvárii

  18

  Spasitelovo působení v duchovním světě

  19

  Vstalť jest

  20

  Spasitelovo působení mezi Jeho „dalšími ovcemi“

  21

  Ježíš Kristus zorganizoval svou Církev

  22

  Otec a Syn se zjevili Josephu Smithovi

  23

  Spasitel znovuzřídil své kněžství, Církev a evangelium

  24

  On žije!

  25

  Ježíš Kristus se jednoho dne vrátí

  26

  Ježíš Kristus bude vládnout jako Král králů a soudce světa

  27

  Ježíš Kristus je světlo, život a naděje světa

  28

  Osobní svědek Ježíše Krista