New Experience

Prill 2018

Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Përgjithshëm i Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës. Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik