Budskap från första presidentskapet

Beväpnade med rättfärdighet

Skriv ut Dela
  Family reading scriptures

  Guds profet på jorden, president Thomas S. Monson, har sagt: ”I dag står vi inför det största uppbåd av synd, lastbarhet och ondska som någonsin samlats mot oss.”1

  Skulle du bli förvånad om du fick veta att president Monson sa de här orden för 50 år sedan? Om vi stod inför det största uppbåd av ondska som någonsin skådats på den tiden, hur mycket mer hotas vi inte av ondska i dag? Av goda skäl har Herren förkunnat om vår tidsutdelning: ”Se, fienden är sammangaddad” (L&F 38:12).

  Kriget som vi har värvats för2 började innan vi föddes på jorden. Det började redan innan jorden skapades. Det började för många tusentals år sedan i föruttillvaron, där Satan gjorde uppror och ”försökte omintetgöra människans handlingsfrihet” (Mose 4:3).

  Satan förlorade slaget och ”kastades ner på jorden” (Upp. 12:9) där han fortsätter sitt krig än i dag. Här på jorden ”för han krig mot Guds heliga och omringar dem på alla sidor” (L&F 76:29) med lögner, bedrägeri och frestelser.

  Han krigar mot profeterna och apostlarna. Han krigar mot kyskhetslagen och äktenskapets helgd. Han krigar mot familjen och templet. Han krigar mot det som är gott, heligt och rent.

  Hur kämpar vi emot en sådan fiende? Hur strider vi mot den ondska som tycks sluka vår värld? Vad består vår vapenrustning av? Vilka är våra bundsförvanter?

  Lammets makt

  Profeten Joseph Smith lärde att Satan bara har så stor makt över oss som vi tillåter.3

  I en syn om vår tid såg Nephi ”att Guds Lamms kraft föll över de heliga i Lammets kyrka och över Herrens förbundsfolk som var spritt över hela jordens yta, och de var beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet” (1 Ne. 14:14; kursivering tillagd).

  Hur beväpnar vi oss med rättfärdighet och kraft? Vi håller sabbatsdagen helig och hedrar prästadömet. Vi ingår och håller heliga förbund, arbetar på vår släktforskning och besöker templet. Vi strävar oupphörligt efter att omvända oss och vädjar till Herren att han ska låta ”Kristi försonande blod verka så att vi kan få förlåtelse för våra synder” (Mosiah 4:2). Vi ber och tjänar och vittnar och utövar tro på Jesus Kristus.

  Vi beväpnar oss också med rättfärdighet och kraft när vi ”ständigt [samlar] livets ord i [våra] sinnen” (L&F 84:85). Vi samlar sådana ord genom att fördjupa oss i de heliga skrifterna och i orden från Herrens utvalda tjänare, som förmedlar hans vilja, sinne och ord (se L&F 68:4) under nästa månads generalkonferens.

  I vår kamp mot ondska måste vi alltid tänka på att vi får hjälp från båda sidor av slöjan. Våra bundsförvanter är Gud den evige Fadern, Herren Jesus Kristus och den Helige Anden.

  Andra bundsförvanter är himlens osynliga arméer. ”Frukta inte”, sa Elisa till en rädd ung man när de stod inför en armé av ondska. ”De som är med oss är fler än de som är med dem” (se 2 Kung. 6:15–16).

  Vi behöver inte vara rädda. Gud älskar sina heliga. Han kommer aldrig att överge oss.

  Jag vet att Gud som svar på bön har uppfyllt mina vädjanden om att befria mig från ondska. Jag vittnar om att vi med hjälp av Gud Fadern, världens Frälsare och den Helige Anden säkerligen får mer än tillräckligt med kraft att stå emot vilka onda krafter vi än kan ställas inför.

  Må vi alltid vara beväpnade med rättfärdighet så att vi har självförtroende nog att uppnå den slutliga segern.

  Undervisa från det här budskapet

  President Eyring påminner oss om att vi utkämpar ett krig mot ondska. Ni kan börja med att sjunga ”Modigt skall vi kämpa” (Psalmer, nr 173) tillsammans med dem ni undervisar. Sedan kan ni be dem berätta hur de har blivit skyddade genom att vara rättfärdiga och be dem komma med förslag på hur de kan skydda sin familj mot Satan, till exempel genom att välja sund media och ha familjeråd eller hemaftnar varje vecka. Du kan ge dem uppmaningen att under bön begrunda hur de kan bygga upp familjens försvar och uppmuntra dem att skapa en plan för hur de ska tillämpa sina idéer.

  Ungdomar

  Jag hade redan fattat ett beslut

  Författaren bor i Utah, USA.

  Jag lärde mig en gång något mycket värdefullt under en lektion för unga kvinnor om sexuell renhet – ett ämne som fick många av ungdomarna att skruva på sig där de satt. Jag minns inte allt av det jag lärde mig den dagen, men jag minns att min ledare berättade om en av sina personliga normer – att alltid hålla sig sexuellt ren. Hennes ord fastnade hos mig, och jag fattade då beslutet att ha det som en av mina egna värderingar.

  En dag när jag var på väg hem på bussen från ett idrottsevenemang, började någon på bussen leka sanning eller konsekvens. Några av de andra på bussen och jag hade tråkigt så vi lekte med. När det blev min tur utmanades jag att göra något som jag visste inte var rätt. Det kunde ha varit ett svårt beslut för mig att fatta, men jag kom att tänka på det som min ledare i Unga kvinnor hade sagt så valet var lätt. Jag sa snabbt nej. Jag hade redan bestämt mig för vad jag skulle göra i den situationen.

  Jag vet att när vi går i kyrkan och ger plats åt det vi lär oss där, blir vi välsignade med större andlig styrka och andligt beskydd mot världens frestelser.

  Barn

  Sätt på dig din vapenrustning

  Det finns mycket som är orättfärdigt i världen i dag. Evangeliet är som en sköld som skyddar oss. Här är tio förslag från president Eyring på hur vi kan skydda oss själva. För varje förslag tittar du efter siffran på bilden och ritar en linje mellan prickarna. Färglägg den när du är klar!

  1. 1.

   Helga sabbatsdagen

  2. 2.

   Hedra prästadömet

  3. 3.

   Ingå och hålla förbund

  4. 4.

   Arbeta på din släktforskning

  5. 5.

   Åka till templet

  6. 6.

   Omvända dig

  7. 7.

   Be

  8. 8.

   Tjäna andra

  9. 9.

   Bära ditt vittnesbörd

  10. 10.

   Läsa skrifterna

  Visa hänvisningar

   Slutnoter

  1.   1.

   Thomas S. Monson, ”Correlation Brings Blessings”, Relief Society Magazine, apr. 1967, s. 247.

  2.   2.

   Se ”We Are All Enlisted”, Hymns, nr 250.

  3.   3.

   Se Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 211.