1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. Y

Valitu

Need, kelle Jumal on valinud täitma mingeid erilisi kohustusi.

 • Ma olen teinud lepingu oma valituga ; Ps 89:4
 • Paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud ; Mt 22:14 ( Mt 20:16 ÕL 95:5 ÕL 121:34, 40 )
 • Pühad on valitud sugu, kuninglik preesterkond ; 1Pt 2:9
 • Kristus oli Jumala Armastatud ja Valitu algusest peale ; Ms 4:2