Valitu

    Need, kelle Jumal on valinud täitma mingeid erilisi kohustusi.

    • Ma olen teinud lepingu oma valituga ; Ps 89:4
    • Paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud ; Mt 22:14 ( Mt 20:16 ÕL 95:5 ÕL 121:34, 40 )
    • Pühad on valitud sugu, kuninglik preesterkond ; 1Pt 2:9
    • Kristus oli Jumala Armastatud ja Valitu algusest peale ; Ms 4:2