Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Maj 2013

 
Mirësevini në Konferencë Tomas S. Monson
Këto Gjëra i Di Bojd K. Paker
Një Themel i Sigurt Din M. Dejvis
Ne Jemi Bija të Atit Tonë Qiellor Elen S. Dalton
Shpëtimtari Dëshiron të Falë Krejg A. Kardon
“Kjo Është Vepra Ime dhe Lavdia Ime” M. Rasëll Ballard
“Ejani tek Unë” Henri B. Ajring
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Presidenti Diter F. Uhtdorf
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2012 Robert W. Kentuell
Raporti Statistikor, 2012 Bruk P. Hejls
Për Paqe në Shtëpi Riçard G. Skot
Paqja Vetjake: Shpërblimi i Drejtësisë Kuentin L. Kuk
Mënyra e Zotit Stenli G. Elis
Çuarja e Ungjillit në Gjithë Botën Xhon B. Dikson
Ne Besojmë në Qenien të Dëlirë Dejvid A. Bednar
Kapeni Valën Rasëll M. Nelson
Qëndroni të Paepur në Vende të Shenjta Robert D. Hejls
Fuqia e Priftërisë te një Djalë Ted R. Kelister
Detyra Juaj e Shenjtë për të Shërbyer Dejvid L. Bek
Katër Tituj Diter F. Uhtdorf
Jemi të Bashkuar Henri B. Ajring
Ejani, Bij t’Per’ndis’ Tomas S. Monson
Shpresa e Dritës së Perëndisë Diter F. Uhtdorf
Është një Mrekulli Nil L. Andersen
Fjalët që Themi Rozmari M. Uiksom
Martesa: Shikoni dhe Mësoni L. Uitni Klejton
Bindja ndaj Ligjit Është Liri L. Tom Peri
Bindja Sjell Bekime Tomas S. Monson
“Unë Besoj, o Zot” Xhefri R. Holland
Pasues të Krishtit Dallin H. Ouks
Ati dhe Biri Kristofel Golden i Riu
Shtëpia: Shkolla e Jetës Enrike R. Falabela
Të Pranohesh nga Zoti Erik W. Kopishke
Mëngjese të Bukura Brus D. Porter
Shëlbimi D. Tod Kristoferson
Derisa Prapë të Takohemi Tomas S. Monson
Vendet Tuaja të Shenjta En M. Dib
Kur Shpëtoni një Vajzë, Ju Shpëtoni Breza Meri N. Kuk
Mos lëvizni! Elen S. Dalton
Udhëtimi Juaj i Mrekullueshëm për në Shtëpi Diter F. Uhtdorf
Autoritetet e Përgjithshme të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Ata na Folën Neve

Ta Bëjmë Konferencën Pjesë të Jetës Sonë
Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë
Mësime për Kohën Tonë
Presidencat e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse
Konferenca e Përgjithshme e 183-të Përfshin Mbështetjen e Presidencës së Re të Përgjithshme të Të Rejave
Kisha ka Nevojë për Pjekurinë dhe Përvojën e Çifteve më të Moshuar
Mjetet e Reja në Internet Ndihmojnë që të Ruhen dhe Publikohen Fotot dhe Kujtimet Familjare
Plaku Eldred G. Smith Vdes në Moshën 106 vjeçare Sarah Jane Weaver
Plaku Ulises Soaresh
Plaku Eduard Dubi
Plaku S. Giford Nilsen
Plaku Arnulfo Valencuela
Plaku Timothi J. Daiks
Plaku Rendi D. Fank
Plaku Kevin S. Hamilton
Plaku Adrián Oçoa
Plaku Terens M. Vinson
Boni L. Oskarson
Karol F. Mek-Konki
Nill F. Mariot