Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Maj 2013

 
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson
Këto Gjëra i Di Nga Presidenti Bojd K. Paker,
Një Themel i Sigurt Nga Peshkopi Din M. Dejvis,
Ne Jemi Bija të Atit Tonë Qiellor Nga Elen S. Dalton,
Shpëtimtari Dëshiron të Falë Nga Plaku Krejg A. Kardon,
“Kjo Është Vepra Ime dhe Lavdia Ime” Nga Plaku M. Rasëll Ballard,
“Ejani tek Unë” Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2012 Paraqitur nga Robert W. Kentuell,
Raporti Statistikor, 2012 Paraqitur nga Bruk P. Hejls,
Për Paqe në Shtëpi Nga Plaku Riçard G. Skot,
Paqja Vetjake: Shpërblimi i Drejtësisë Nga Plaku Kuentin L. Kuk,
Mënyra e Zotit Nga Plaku Stenli G. Elis,
Çuarja e Ungjillit në Gjithë Botën Nga Plaku Xhon B. Dikson,
Ne Besojmë në Qenien të Dëlirë Nga Plaku Dejvid A. Bednar,
Kapeni Valën Nga Plaku Rasëll M. Nelson,
Qëndroni të Paepur në Vende të Shenjta Nga Plaku Robert D. Hejls,
Fuqia e Priftërisë te një Djalë Nga Plaku Ted R. Kelister,
Detyra Juaj e Shenjtë për të Shërbyer Nga Dejvid L. Bek,
Katër Tituj Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Jemi të Bashkuar Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Ejani, Bij t’Per’ndis’ Nga Presidenti Tomas S. Monson
Shpresa e Dritës së Perëndisë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Është një Mrekulli Nga Plaku Nil L. Andersen,
Fjalët që Themi Nga Rozmari M. Uiksom,
Martesa: Shikoni dhe Mësoni Nga Plaku L. Uitni Klejton,
Bindja ndaj Ligjit Është Liri Nga Plaku L. Tom Peri,
Bindja Sjell Bekime Nga Presidenti Tomas S. Monson
“Unë Besoj, o Zot” Nga Plaku Xhefri R. Holland,
Pasues të Krishtit Nga Plaku Dallin H. Ouks,
Ati dhe Biri Nga Plaku Kristofel Golden i Riu,
Shtëpia: Shkolla e Jetës Nga Plaku Enrike R. Falabela,
Të Pranohesh nga Zoti Nga Plaku Erik W. Kopishke,
Mëngjese të Bukura Nga Plaku Brus D. Porter,
Shëlbimi Nga Plaku D. Tod Kristoferson,
Derisa Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson
Vendet Tuaja të Shenjta Nga En M. Dib,
Kur Shpëtoni një Vajzë, Ju Shpëtoni Breza Nga Meri N. Kuk,
Mos lëvizni! Nga Elen S. Dalton
Udhëtimi Juaj i Mrekullueshëm për në Shtëpi Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Autoritetet e Përgjithshme të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Ata na Folën Neve

Ta Bëjmë Konferencën Pjesë të Jetës Sonë
Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë
Mësime për Kohën Tonë
Presidencat e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse
Konferenca e Përgjithshme e 183-të Përfshin Mbështetjen e Presidencës së Re të Përgjithshme të Të Rejave
Kisha ka Nevojë për Pjekurinë dhe Përvojën e Çifteve më të Moshuar
Mjetet e Reja në Internet Ndihmojnë që të Ruhen dhe Publikohen Fotot dhe Kujtimet Familjare
Plaku Eldred G. Smith Vdes në Moshën 106 vjeçare Nga Sara Xhejn Uevër
Plaku Ulises Soaresh
Plaku Eduard Dubi
Plaku S. Giford Nilsen
Plaku Arnulfo Valencuela
Plaku Timothi J. Daiks
Plaku Rendi D. Fank
Plaku Kevin S. Hamilton
Plaku Adrián Oçoa
Plaku Terens M. Vinson
Boni L. Oskarson
Karol F. Mek-Konki
Nill F. Mariot