የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች

ይህም ለነቢዮ ለጆሴፍ ስሚዝ የተሰጡ ራእዮችን እና በእርሱ ተተኪ በሆኑት የቤተክርስቲያኗ አመራር ጥቂት የተጨመሩትን የያዘ ነው