Teidän täytyy syntyä uudesti
  Footnotes

  Teidän täytyy syntyä uudesti

  Uskomalla Kristukseen me voimme valmistautua hengellisesti ja tulla puhtaiksi synnistä, uppoutua Hänen evankeliumiinsa ja tulla sen kyllästämiksi sekä tulla puhdistetuiksi ja sinetöidyiksi lupauksen Pyhällä Hengellä.

  Lapsuudenkotini Kaliforniassa sijaitsi melko lähellä suuria hedelmätarhoja, joista saatiin aprikooseja, kirsikoita, persikoita, päärynöitä ja muita herkullisia hedelmiä. Asuimme myös lähellä viljelmiä, joissa kasvatettiin kurkkuja, tomaatteja ja lukuisia muita vihanneksia.

  Poikana odotin aina innolla säilöntäaikaa. En pitänyt säilykepurkkien jynssäämisestä enkä työskentelystä kuumassa keittiössämme, mutta tein mielelläni työtä äitini ja isäni kanssa. Ja minä rakastin työni tulosten syömistä! Olen varma, että söin hedelmiä enemmän kuin mitä mihinkään säilykepurkeistamme koskaan päätyi.

  Muistoni ajasta, jonka vietin keittiössä äidin ja isän kanssa, valtaavat mieleni joka kerta, kun näen kotona säilötyn kirsikka- tai persikkapurkin. Nuo perusopit omavaraisuudesta ja kaukonäköisestä elämäntavasta, joita satoa poimiessa ja säilöessä sain, ovat olleet siunauksenani koko elämäni ajan. On kiinnostavaa, että yksinkertaiset ja tavalliset kokemukset tarjoavat usein tärkeimmät oppimistilaisuudet, mitä koskaan saamme.

  Aikuisena olen pohtinut niitä asioita, joista säilöntäaikaan tein havaintoja keittiössämme. Tänä aamuna haluan käsitellä joitakin niistä hengellisistä opetuksista, joita voimme oppia siitä prosessista, jossa tuoreesta kurkusta tulee suolakurkku. Pyydän Pyhää Henkeä olemaan kanssamme, kun pohdimme noiden opetusten merkitystä minulle ja teille tullessamme Kristuksen luokse ja syntyessämme uudelleen hengellisesti.

  Kurkut ja suolakurkut

  Suolakurkku on kurkku, joka on kokenut muodonmuutoksen tietyn valmistusohjeen mukaan ja työvaiheiden jälkeen. Ensimmäiset vaiheet prosessissa, jossa kurkku muuttuu suolakurkuksi, ovat valmistelu ja puhdistaminen. Muistan monet tunnit, jotka vietin kotimme takakuistilla irrottaen varsia ja pesten multaa pois poimimistamme kurkuista. Äitini oli hyvin tarkka kurkkujen valmistelusta ja pesemisestä. Hänellä oli korkeat puhtausvaatimukset, ja hän tarkasti aina työni varmistaakseen, että tämä tärkeä tehtävä oli suoritettu asianmukaisesti.

  Seuraavat vaiheet tässä muutosprosessissa ovat kurkkujen upottaminen suolaliemeen ja siinä kyllästäminen pitkän aikaa. Suolaliemen valmistamiseen äiti käytti aina ohjetta, jonka hän oppi äidiltään – ohjetta, joka sisälsi tiettyjä aineita ja tarkkoja menettelytapoja. Kurkuista voi tulla suolakurkkuja vain, jos ne upotetaan kokonaan ja täysin suolaliemeen määrätyksi ajaksi. Säilöntäprosessi muuttaa vähitellen kurkun koostumuksen, tekee sen ulkonäöltään läpikuultavaksi ja antaa sille suolakurkulle ominaisen maun. Satunnainen suolaliemellä pirskottaminen tai siihen kastaminen ei voi saada aikaan tarvittavaa muodonmuutosta. Sitä vastoin halutun muutoksen aikaansaaminen edellyttää jokseeenkin pysyvää, pitkäaikaista ja täydellistä upottamista.

  Viimeinen vaihe prosessissa edellyttää säilöttyjen suolakurkkujen umpioimista eli sinetöimistä purkkeihin, jotka on steriloitu ja puhdistettu. Suolakurkut pakataan säilöntäpurkkeihin, jotka täytetään kiehuvan kuumalla suolaliemellä ja umpioidaan kiehuvassa vesikattilassa. Sekä suolakurkuista että purkeista kumpaisistakin täytyy poistaa kaikki epäpuhtaudet, jotta lopullinen tuote voidaan suojata ja säilyttää. Kun tätä menetelmää noudatetaan asianmukaisesti, suolakurkut voidaan varastoida ja niistä voidaan nauttia pitkän aikaa.

  Lyhyesti sanottuna kurkusta tulee suolakurkku, kun se valmistellaan ja pestään, upotetaan suolaveteen ja kyllästetään sillä sekä umpioidaan ja sinetöidään steriloituun astiaan. Tämä menetelmä vaatii aikaa eikä sitä voida kiirehtiä, eikä yhtäkään välttämättömistä vaiheista voida jättää huomiotta tai unohtaa.

  Voimallinen muutos

  Herran valtuutetut palvelijat opettavat toistuvasti, että yksi olemassaolomme tärkeimmistä tarkoituksista kuolevaisuudessa on muuttua hengellisesti ja kokea muodonmuutos Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Alma julisti:

  ”Älä ihmettele, että koko ihmissuvun eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen, täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen.

  Ja niin heistä tulee uusia luotuja; ja elleivät he tee tätä, he eivät mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa.” (Moosia 27:25–26.)

  Meitä opetetaan tulemaan Kristuksen luokse, tulemaan täydellisiksi Hänessä ja kieltämään itseltämme kaikki jumalattomuus (ks. Moroni 10:32), tulemaan uusiksi luomuksiksi Kristuksessa (ks. 2. Kor. 5:17), riisumaan päältämme ”luonnollinen ihminen” (Moosia 3:19) ja kokemaan voimallinen muutos ”meissä eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää” (Moosia 5:2). Pankaa merkille, että näissä jakeissa kuvattu kääntymys on voimallinen, ei vähäinen – hengellinen uudestisyntyminen ja perusteellinen muutos siinä, mitä tunnemme ja haluamme, mitä ajattelemme ja teemme ja mitä olemme. Tosiaankin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syvin olemus edellyttää perusteellista ja pysyvää muutosta omassa luonteessamme, jonka tekee mahdolliseksi luottamuksemme pyhän Messiaan ansioihin ja laupeuteen ja armoon (ks. 2. Nefi 2:8). Kun me valitsemme Mestarin seuraamisen, me valitsemme muuttumisen – hengellisen uudestisyntymisen.

  Valmisteleminen ja puhdistaminen

  Aivan kuten kurkku on valmisteltava ja pestävä, ennen kuin se voidaan muuttaa suolakurkuksi, samoin teitä ja minua voidaan valmistella uskonopilla ja oikealla opetuksella (ks. 1. Tim. 4:6) ja esipuhdistaa Aaronin pappeuden valtuudella suoritetuin toimituksin ja liitoin.

  ”Ja vähäisempi pappeus jatkui, joka pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avainta;

  joka evankeliumi on parannuksen ja kasteen ja syntien anteeksisaamisen – – evankeliumi” (OL 84:26–27).

  Ja Herra on asettanut korkeat puhtausvaatimukset.

  ”Ja nyt, opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä eli asua hänen edessään” (Moos. 6:57).

  Asianmukainen valmisteleminen ja puhdistaminen ovat ensimmäiset perusvaiheet uudestisyntymisen prosessissa.

  Upottaminen ja kyllästäminen

  Aivan kuten kurkku muuttuu suolakurkuksi, kun se upotetaan suolaliemeen ja kyllästetään sillä, samoin te ja minä synnymme uudesti, kun Jeesuksen Kristuksen evankeliumi imeytyy meihin ja me siihen. Kun me kunnioitamme ja noudatamme liittoja (ks. OL 42:13), jotka olemme solmineet, kun me kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla (ks. 2. Nefi 32:3), kun me rukoilemme Isää koko sydämen voimalla (ks. Moroni 7:48) ja kun me palvelemme Jumalaa koko sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme (ks. OL 4:2), niin:

  ”Sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen; sillä katso, tänä päivänä hän on hengellisesti synnyttänyt teidät; sillä te sanotte, että teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen nimeensä; sen tähden te olette syntyneet hänestä ja olette tulleet hänen pojiksensa ja hänen tyttäriksensä” (Moosia 5:7).

  Tässä jakeessa kuvattu hengellinen uudestisyntyminen ei tapahdu nopeasti tai yhdellä kertaa; se on jatkuva prosessi – ei yksittäinen tapahtuma. Rivi rivin päälle ja käsky käskyn päälle, vähitellen ja miltei huomaamatta motiivimme, ajatuksemme, sanamme ja tekomme asettuvat Jumalan tahdon mukaisiksi. Tämä muodonmuutosprosessin vaihe vaatii aikaa, sitkeyttä ja kärsivällisyyttä.

  Kurkusta tulee suolakurkku vain pysyvällä, pitkäaikaisella ja täydellisellä upottamisella suolaliemeen. Merkittävää on, että suola on ohjeen tärkein ainesosa. Suolaa käytetään pyhissä kirjoituksissa usein sekä liiton että liittokansan vertauskuvana. Ja aivan kuten suola on välttämätön kurkun muuttamisessa suolakurkuksi, samoin liitot ovat keskeisiä hengelliselle uudestisyntymisellemme.

  Me aloitamme uudestisyntymisen prosessin harjoittamalla uskoa Kristukseen, tekemällä parannuksen synneistämme ja vastaanottamalla upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi henkilöltä, jolla on pappeuden valtuus.

  ”Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista” (Room. 6:4).

  Ja kun me olemme nousseet kasteen vesistä, sielumme tarvitsee jatkuvaa upottautumista Vapahtajan evankeliumin totuuteen ja valoon ja sillä kyllästämistä. Satunnainen ja pinnallinen kastautuminen Kristuksen oppiin ja osittainen osallistuminen Hänen palautetun kirkkonsa toimintaan eivät voi tuottaa hengellistä muodonmuutosta, jonka ansiosta me voimme elää uutta elämää. Sen sijaan vaaditaan uskollisuutta liitoille, jatkuvaa sitoutumista ja koko sielumme tarjoamista Jumalalle, jos aiomme saada iankaikkisuuden siunaukset.

  ”Minä tahdon teidän tulevan Kristuksen luokse, joka on Israelin Pyhä, ja pääsevän osallisiksi hänen pelastuksestaan ja hänen lunastuksensa voimasta. Niin, tulkaa hänen luoksensa ja uhratkaa koko sielunne uhriksi hänelle ja paastotkaa ja rukoilkaa jatkuvasti ja kestäkää loppuun asti; ja niin totta kuin Herra elää, te pelastutte.” (Omni 26.)

  Täydellinen uppoutuminen Vapahtajan evankeliumiin ja sillä kyllästäminen ovat välttämättömiä vaiheita uudestisyntymisen prosessissa.

  Puhdistuminen ja umpioiminen

  Säilötyt kurkut pakataan steriloituihin purkkeihin ja kuumennetaan epäpuhtauksien poistamiseksi ja astioiden eristämiseksi ulkoisilta saastuttajilta. Kun suolakurkut umpioidaan ja sinetöidään kiehuvalla vedellä, ne varjeltuvat ja säilyvät pitkän aikaa. Samalla tavoin me puhdistumme ja pyhitymme vähitellen, kun meidät pestään Karitsan veressä, kun me synnymme uudesti ja saamme toimitukset ja pidämme kunniassa ne liitot, jotka on toimitettu Melkisedekin pappeuden valtuudella.

  ”Kuitenkin he paastosivat ja rukoilivat usein ja tulivat vahvemmiksi ja vahvemmiksi nöyryydessään ja lujemmiksi ja lujemmiksi Kristuksen uskossa, niin että heidän sielunsa täyttyi ilolla ja lohdutuksella, niin, jopa niin, että heidän sydämensä puhdistui ja pyhittyi, mikä pyhittyminen tulee siitä, että he antoivat sydämensä Jumalalle” (Hel. 3:35).

  Tämän päivän puheessani sana sinetöinti ei viittaa yksinomaan iankaikkisen avioliiton toimitukseen, joka suoritetaan Herran huoneessa. Käytänkin tätä erityistä sanaa siten kuin Opin ja liittojen luvussa 76 on selitetty.

  ”Tämä on Kristuksen evankeliumin todistus niistä, jotka tulevat esiin vanhurskaiden ylösnousemuksessa:

  He ovat niitä, jotka ottivat vastaan todistuksen Jeesuksesta ja uskoivat hänen nimeensä ja jotka kastettiin samalla tavalla kuin hänet haudattiin, haudattiin veteen hänen nimeensä, ja tämä käskyn mukaan, jonka hän on antanut –

  jotta kun he pitävät käskyt, heidät pestäisiin ja puhdistettaisiin kaikista synneistään ja he saisivat Pyhän Hengen tähän valtuuteen asetetun ja sinetöidyn kätten päällepanemisella,

  ja jotka voittavat uskon kautta ja jotka sinetöi lupauksen Pyhä Henki, jonka Isä vuodattaa kaikkien niiden päälle, jotka ovat vanhurskaita ja uskollisia.” (Jakeet 50–53.)

  Lupauksen Pyhä Henki on Pyhän Hengen vahvistava voima. Kun jokin toimitus, vala tai liitto on lupauksen Pyhän Hengen sinetöimä, se on sitova maan päällä ja taivaassa. (Ks. OL 132:7.) Tämän ”hyväksymisleiman” saaminen Pyhältä Hengeltä on tulos uskollisuudesta, vilpittömyydestä ja lujuudesta evankeliumin liittojen pitämisessä ”ajan kuluessa” (Moos. 7:21). Tämä sinetöinti voidaan kuitenkin menettää jumalattomuuden ja rikkomusten takia.

  Lupauksen Pyhän Hengen aikaansaama puhdistuminen ja sinetöiminen muodostavat uudestisyntymisen prosessin lopulliset vaiheet.

  ”Koko sieluni voimalla”

  Rakkaat veljeni ja sisareni, rukoilen, että tämä suolakurkkuvertaus voi auttaa meitä tutkistelemaan elämäämme ja ymmärtämään paremmin hengellisen uudestisyntymisen iankaikkista tärkeyttä. Alman sanoin ”minä puhun koko sieluni voimalla” (Alma 5:43).

  ”Minä sanon teille, että tämä on se järjestys, jonka mukaisesti minut on kutsuttu, niin, saarnaamaan rakkaille veljilleni, niin, ja jokaiselle, joka asuu maassa, niin, saarnaamaan kaikille, sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille; niin, minä sanon teille: iäkkäille ja myös keski-ikäisille ja nousevalle sukupolvelle; niin, huutamaan heille, että heidän täytyy tehdä parannus ja syntyä uudesti” (Alma 5:49).

  Todistan siitä, että elävä Vapahtaja on todellinen ja jumalallinen, että Hän kutsuu meitä tulemaan luokseen ja muuttumaan. Todistan, että profeetta Joseph Smith oli Vapahtajan väline Hänen kirkkonsa ja pappeuden valtuutensa palauttamisessa. Uskomalla Kristukseen me voimme valmistautua hengellisesti ja tulla puhtaiksi synnistä, uppoutua Hänen evankeliumiinsa ja tulla sen kyllästämiksi sekä tulla puhdistetuiksi ja sinetöidyiksi lupauksen Pyhällä Hengellä eli syntyä uudesti. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.